Connect with us

United States

DHS waxay ku dhawaaqdey kordhinta iyo dib u qaabeynta Soomaaliya Xaalada Si kumeel gaadhka ah in loo ilaaliyo

Dib u qaabeynta ayaa u oggolaanaysa Soomaalida u-qalma ee Dheeraadka ah inay Dalbadaan TPS iyo Dhukumentiyada Oggolaanshaha Shaqada

WASHINGTON—Waaxda Amniga Gudaha ayaa maanta daabacday ogeysiiska Diiwaangelinta Federaalka (FRN) oo ku kordhisay isla markaana dib u habeyn ku sameyneysa Xaalada ku meelgaadhka ah ee Ilaalinta Somaaliya (TPS) ilaa 18 bilood, laga bilaabo 18 Sebtember, 2021, illaa 17 Maarso, 2023. Kordhinta iyo dib u qaabeynta Soomaaliya ee TPS waxaa sabab u ah iska horimaadyada hubeysan ee socda iyo xaaladaha aan caadiga ahayn iyo kuwa kumeel gaadhka ah ee ka hor istaagaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay si nabad ah iney ugu soo laabtaan.

Kordhinta TPS ee Soomaaliya ayaa u oggolaaneysa ku dhowaad 447 ka faa’iideysteyaal hadda ah inay helaan TPS illaa 17 Maarso, 2023, illaa inta ay ka helayaan shuruudaha u-qalmitaanka TPS. Dib u qaabeynta Soomaaliya ee TPS waxay u oggolaaneysaa qiyaastii 100 muwaadiniin Soomaali ah oo dheeri ah (ama shakhsiyaad aan dhalasho haysan oo markii ugu dambeysay si joogto ah ugu noolaa Soomaaliya) kuwa si isdaba joog ah u degganaa Mareykanka illaa iyo 19 Julaay, 2021, oo si isdaba joog ah jir ahaan u joogay Mareykanka tan iyo 18 Sebtember, 2021, si loo xareeyo codsiyada hore si loo helo TPS, haddii ay si kale xaq ugu leeyihiin.

Ka faa’iideystayaasha hadda jira ee dib-isu-diiwaangelinta iyadoo lagu kordhinayo TPS Soomaaliya waa inay dib-isu-diiwaangelinta ugu sameeyaan xilligii loogu talagalay muddada diiwaangelinta 60-ka maalmood ee ka bilaabmaysa 22 Julaay, 2021, illaa 20 Sebtember, 2021, si loo hubiyo inay haystaan ​​TPS kooda oo ay ugu shaqeeyaan oggolaansh si joogsi la’aan ah.

Dib u qaabeynta Soomaaliya, shaqsiyaadka u qalma ee aan haysan TPS waxay soo gudbin karaan hordhaca Foomka I-821, Codsiga Xaalada Si kumeelgaadhka ah ee la ilaaliyay, inta lagu jiro muddada diiwaangelinta hore ee ka socota 22 Julaay, 2021, ilaa dhamaystirka muddada dib-u-dejinta oo ku eg 17 Maarso, 2023. Codsadeyaashu sidoo kale way dalban karaan Dhukumintiyada Oggolaanshaha Shaqada ee la xidhiidha TPS (EADs) iyo oggolaanshaha socdaalka.

FRN waxay sharxaysaa nidaamyada lagama maarmaanka u ah in dib-isu-diiwaangelinta ama loo gudbiyo arjiga diiwaangelinta hore oo loo dalbado EAD.

Advertisement

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan USCIS iyo barnaamijyadeeda, fadlan booqo uscis.gov ama nagala soco Twitter, Instagram, YouTube, Facebook iyo LinkedIn.

Link: https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-waxay-ku-dhawaaqdey-kordhinta-iyo-dib-u-qaabeynta-soomaaliya-xaalada-si-kumeel-gaadhka-ah-in-loo, dated September 24, 2021 3:27 pm

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar